+420 603 535 530
Pracovní doba: Po-Pá 8.00 - 16.00 hod

ATELIER PEN spol. s r.o.

Projekční kancelář ATELIER PEN spol. s r.o. je společností působící v oblasti architektonické, projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví od roku 1992.

Od svého vzniku se společnost zaměřuje na poskytování komplexních projektových, architektonických i realitních služeb.
Svůj rozvoj společnost prodělala v oblasti přechodu od kreslení tzv. „na prkně“ ke zpracování projektových dokumentací v digitální podobě prostřednictvím výpočetní techniky vybavené specializovanými programy (především kreslící systémy ALLPLAN a AUTOCAD), čímž se výrazně snižují komplikace v případě dodatečných změn v již zpracovávaných projektech.

Naše firma umožňuje kompletní zpracování projektové dokumentace (stavební část, vodovod a kanalizace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, statika, požárně-bezpečnostní řešení), dále pak spolupracuje s externími specialisty v různých oborech (geologie, geodézie, dopravní inženýrství apod.).

Zákazník u nás má možnost připravit svou stavbu od A do Z, tj. od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřady a orgány, jejichž účast v rámci následných stavebních řízení se předpokládá, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace v jednotlivých stupních (pro územní a stavební řízení, prováděcí) a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů (územní a stavební povolení).

V rámci následné spolupráce pak mají naši zákazníci možnost využít služeb v podobě konzultací a odborného dohledu nad výběrem vhodného dodavatele stavby, odborného vedení investorského a autorského dozoru v průběhu stavby a to až po pomoc při přípravě dokončené stavby k provedení kolaudace stavby a její uvedení do provozu..

Naše kancelář nabízí svým zákazníkům zpracování projektů individuálních, připravených na míru jejich potřebám a představám, kde důležitou roli hraje komunikace a osobní přístup mezi projektantem a zákazníkem.