+420 603 535 530
Pracovní doba: Po-Pá 8.00 - 16.00 hod

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost
• zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy
• zajištění geodetických služeb a průzkumu na výskyt radonu
• zastupování klienta v rámci stavebního a územního řízení
• činnost technického dozoru investora
• organizace veřejné soutěže na výběr dodavatele
• zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele
• poradenská činnost při uzavírání smluvních závazků s dodavateli
• zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí
• poradenská činnost při koupi objektů a domů a vypracování odborného posouzení